Jeg går aldrig på kom
promis med dig der tryl
ler stjerne dej frem ud af
hænderne i hof
ten et skud fra
gud et nyn fra him
len af eng
lesang, en nihili
stisk tilgang til
stedeværende i for
hold til eksisten
sens vilkår, år vil
bløde som dybe hav
fugle, tude vil hvaler tynget 
på kvaler i snak med
hinanden i færd med der
es kort, de kort de er blevet de
lt, det de bliver en skøn
ne dag, hvad er smuk
kere end sandheden der
løber ind mellem fin
greneden ultima
tive elskov hvad er fe
dere end det 
at hænge i tynd tråd ko
blet sammen med din mole
kylære navlestreng med hele 
puljen på spil, du er så cool 
når du giver dig, ja du er så
høj som et hav når du giv
er los

Ingen kommentarer:

Send en kommentar