Ud fra ud
trykket i hans an
sigt peger det hen
imod noget skuf
fende noget eks
traordinært bull
shit tankerne tril
ler som tårer triller
som leende laviner
skraldgrinende trash
cans vulkaner på coke et
cetera et cetera

Ingen kommentarer:

Send en kommentar