det fak
tum at han
går kold som dec
emberånde kan
ikke rystes af sig
er folk der har gået 
i samme sko
le som en form for eksi
stensdannelse han
tilbagevender som 
en svedende ulv der
har ædt alle kagerne i hu
set bjørnen under hans
hud måtte godt nok ger
ne snart springe ud som
merfugl som klokke
blomst som super
lativ supernova

Ingen kommentarer:

Send en kommentar