Mens jeg kramper
disse elektriske epileptiske anfald
sen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar