matematiske betragtninger over eksempelvis fuglekvidder

-vores ubestemte, herunder eksistentielle x, proportional med noget værre lort.

-hvis liv er lig død, er død lig død, altså lig lig lig, ergo (cogito) sum således slet ingenting.

-hvis rummet (for helvede) skal have en begrænsning må det, der befinder sig uden for begrænsningen være noget et eller andet (eller et eller andet der íkke findes som begreb for den menneskeligt matematiske kapacitet (for helvede, Kant).

-vi kan altså hermed påvise at intet betyder intet og alt betyder alt og alt betyder intet og intet betyder alt og således videre ud i det uendeliges totale ingensum(p).

-således kommer vi frem til, at vi ikke kommer frem til en skid, den omtrentlige pseudoeksponentielle akkumulering af altings tilsyneladende fremadskriden, altså.

-derved kommer vi til konklusionen om cirklen som det eneste endegyldige bevis for nogen og
noget nogensinde overhovedet, at køre i ring, 360 grader 365 dage om omgivet af 37 grader og samtidig andre 37 graders substanser, der således sameksisterende i sine 37 graders ingentings
360-graders-365-dages ophobning, kollapser, men dog på stående fod.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar